top of page

TERMS & CONDITIONS

ข้อตกลงและเงื่อนไข 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่มีของบริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงข้อความ รูปภาพ กราฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า และเนื้อหาอื่นใดที่พบบนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของบริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด หรือผู้ออกใบอนุญาต ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ที่บังคับใช้

1.2 คุณไม่สามารถใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด

2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคา

2.1 เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงคำอธิบาย ราคา และความพร้อมจำหน่าย อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ปราศจากข้อผิดพลาด สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน

2.2 บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรานำเสนอ

3. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์                             บุคคลที่สาม

3.1 เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านั้น

3.2 เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

4. ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน และบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเป็นการลงโทษ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์

5. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขต           อำนาจศาล

5.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

6. การแก้ไข

6.1 บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ติดต่อเรา

7.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ contact@playstrongsport.com

8. อากรหรือภาษีศุลกากร

8.1 อากรหรือภาษีศุลกากรอาจใช้กับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระอากร ภาษี หรือค่าธรรมเนียมศุลกากรที่กำหนดโดยหน่วยงานศุลกากรในประเทศของตน โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

9. การรับประกัน

9.1 บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด ให้การรับประกัน 1 -3 ปี สำหรับสินค้าเกรด Commercial และ 1 ปี หรือน้อยกว่า สำหรับสินค้าเกรด Home Use / การรับประกันอาจแตกต่างกันออกไปตามสินค้า แบรนด์ ส่วนลด หรือข้อเสนอจากทางบริษัทกำหนด  การรับประกันครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในการผลิตเท่านั้น

9.2 การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การละเลย อุบัติเหตุ หรือการสึกหรอตามปกติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด ในการพิจารณาว่าความเสียหายอยู่ภายในขอบเขตการรับประกันหรือไม่

9.3 การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือดัดแปลงสินค้าโดยไม่แจ้งให้บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัดทราบก่อน 

9.4 หากต้องการเคลมบริการการรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราภายในระยะเวลารับประกัน โดยแจ้งรายละเอียดปัญหาและหลักฐานการซื้อ เราอาจขอให้คุณส่งคืนสินค้าที่ชำรุดเพื่อตรวจสอบ

9.5  บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากันตามดุลยพินิจของเรา ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพื่อการบริการรับประกันจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

9.6 การรับประกันไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

9.7 หลังสิ้นสุดการรับประกันใดๆ บริษัท เพลย์ สตรอง จำกัด จะมีการคิดค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการโดยจะมีการเสนอราคาหรือแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบทุกครั้งก่อน

bottom of page